Công trình giếng trời thông minh Long Xuyên

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH GIẾNG TRỜI TỰ ĐỘNG
– Địa điểm: Long Xuyên, An Giang
– Hệ thống giếng trời thông minh Hi-Tech
– Mái trược ngang tự động có remote
– Kính cường lực

Hình ảnh mái giếng trời tự động Long Xuyên