Công trình giếng trời thông minh Mỹ Tho

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH GIẾNG TRỜI
– Địa điểm: Cầu Rạch Miễu, Mỹ Tho
– Hệ thống giếng trời thông minh Hi-Tech
– Giếng trời tự động tược ngang 70% có remote
– Kính cường lực mờ

Hình ảnh giếng trời tự động Rạch Miễu, Mỹ Tho