Công trình giếng trời tự động Biên Hòa

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH GIẾNG TRỜI TỰ ĐỘNG
– Địa điểm: Khu quân đội Biên Hòa, Đồng Nai
– Hệ thống giếng trời thông minh Hi-Tech
– Mái trượt ngang tự động toàn phần có remote
– kính cường lực

Hình ảnh giếng trời tự động Biên Hòa

CÁC CÔNG TRÌNH GIẾNG TRỜI KHÁC