Công trình giếng trời tự động Nhà Chị Tuyền Gò Vấp

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH GIẾNG TRỜI THÔNG MINH
– Địa điểm: 383/29 Quang Trung, Quận Gò Vấp
– Hệ thống giếng trời thông minh Hi-Tech
– Giếng trời tự động trên sân thượng trượt ngang có remote
– Kiến cường lực

Hình ảnh giếng trời thông minh Quận Gò Vấp