Giếng trời mái trượt ngang tự động 2 bên Nguyễn Văn Công

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH GIẾNG TRỜI THÔNG MINH
– Địa điểm: Nguyễn Văn Công, Quận Tân Bình, TPHCM
– Hệ thống giếng trời thông minh Hi-Tech
– Giếng trời tự động mái trượt ngang 2 bên có remote
– Kiến cường lực

Hình ảnh công trình giếng trời tự động Quận Tân Bình

Block "2119" not found