Giếng trời thông minh công trình Bến Tre

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH GIẾNG TRỜI
– Địa điểm thành phố Bến Tre
– Hệ thống giếng trời thông minh Hi-Tech
– Giếng trời mái bằng trượt ngang toàn phần tự động kết hợp remote
– Kính cường lực

Hình ảnh công trình giếng trời thông minh Bến tre

CÁC CÔNG TRÌNH GIẾNG TRỜI KHÁC