Giếng trời tự động sân thượng Trường Lưu Quận 9

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH GIẾNG TRỜI THÔNG MINH
– Địa điểm: Trường Lưu, Quận 9
– Hệ thống giếng trời thông minh Hi-Tech
– Giếng trời tự động trên sân thượng trượt ngang có remote
– Kiến cường lực

Hình ảnh giếng trời thông minh Quận 9