Giếng trời tự động trượt ngang KDC Dương Hồng

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH GIẾNG TRỜI TỰ ĐỘNG
– Địa điểm KDC Dương Hồng, Bình Hưng, Bình Chánh, HCM
– Hệ thống giếng trời thông minh Hi-Tech
– Mái trượt ngang tự động có remote
– Kiến cường lực

Hình ảnh công trình giếng trời tự động KDC Dương Hồng