Hệ thống giếng trời tự động công trình tại Đồng Tháp

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH GIẾNG TRỜI THÔNG MINH
– Địa điểm: Số 05 Nguyễn Trãi, Cao Lãnh, Đồng tháp
– Hệ thống giếng trời thông minh Hi-Tech
– Giếng trời tự động mái trượt ngang có remote
– Kiến cường lực

Hình ảnh công trình giếng trời Cao Lãnh Đồng tháp