Lưu ý tránh những điều sau khi xây giếng trời sau nhà

Xây dựng giếng trời sau nhà khác so với vị trí ở giữa, trong phòng

Đặt giếng trời cuối nhà cần lưu ý những điểm này?

Giếng trời cuối nhà là vị trí đặt tạo tiếng động vang nhất do có