Lưu ý tránh những điều sau khi xây giếng trời sau nhà

Xây dựng giếng trời sau nhà khác so với vị trí ở giữa, trong phòng