Giếng trời và những lưu ý khi thiết kế giếng trời trong phòng ngủ

Giếng trời ngoài tác dụng lấy sáng, trao đổi không khí còn tạo điểm nhấn