Giải pháp hiệu quả giúp lấy ánh sáng cho nhà ống

Thiết kế nhà ống hẹp chiều ngang, chiều dài sâu khó tránh khỏi tình trạng