Giếng trời và nguyên tắc thông gió giếng trời cho nhà phố

Hiện nay, những căn nhà phố thường diện tích khá nhỏ được chia lô nằm