Xây nhà có giếng trời liệu cần thiết hay không?

Ngày nay, xây nhà có giếng trời không còn xa lạ trong các công trình