Thi Công giếng trời tự động Hồng Ngự Đồng Tháp

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH GIẾNG TRỜI THÔNG MINH
– Địa điểm: Hồng Ngự, Đồng Tháp
– Hệ thống giếng trời thông minh Hi-Tech
– Giếng trời tự động trên sân thượng trượt ngang điều khiển qua app điện thoại
– Kiến cường lực